Mellom stillasene

2012

I diktboken Mellom stillasene er alle tekster hentet fra internett. Tekstene omhandler klaging på bygging, byggerot og byggestøy. Tekstene er ikke skrevet om, men har blitt restrukturert til en «klassisk diktform», et grep som gir hele problemstillingen en humoristisk vinkling. Diktene er akkompagnert av akvarellmalte illustrasjoner av byggekonstruksjoner i Oslo.

© 2015 IDA K. G. HATLESKOG