Podiumfestivalen

2012

Den klassiske musikkfestivalen Podiumfestivalen har som mål å presentere klassisk musikke for et ungt og bredt publikum i Haugesund.
I 2012 ble det visuelle utrykket basert på en typografisk løsning sammensatt av deler fra ulike instrumenter som benyttes på festivalen.

© 2015 IDA K. G. HATLESKOG