Utedøgn / Ferdigsnakka

2015

Ferdigsnakka er en platform som presenterer lydboksingler.
Cover til lydboksingelen Utedøgn av Birger Emanuelsen.
Lydboksingelen kan høres på
ferdig-snakka.no

© 2015 IDA K. G. HATLESKOG